IronCAD DCS hänger sig vid uppstart. Bara bilden visas men ingenting händer?

IronCAD DCS hänger sig vid uppstart. Bara bilden visas men ingenting händer?
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2020-01-01

5 min read
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2020-01-01

5 min read

1) WebRoot Antivirus

Detta är ett problem som kan visa sig i fall ni använder er av WEBRoot antivirus.

För att lösa detta måste ni vitlista (i WebRoot) IRONCAD.exe samt sökvägen till *.exe-filen:

C:\Program Files\IronCAD\*VERSION*\bin

2) Korrupt plåttabell

Ta bort den korrupta databasfilen på sökvägen:

%localappdata%\IronCAD\IRONCAD\*VERSION*\en-us\SheetMetal\

Prova sedan att starta IRONCAD igen.

3) Windows 7, AppPatch-mappen:

Det kan vara Windows inbyggda säkerhetsfunktioner som förhindrar programmet att starta.

Gör så här:

Gå till C:\Windows

Byt sedan namn på Apppatch-mappen

Prova sedan att starta IRONCAD igen

Fungerar inte något av ovanstående? Vänligen kontakta vår support.

08 556 185 48 eller support@solidmakarna.se

>