Problem med import/export av STEP-filer i IRONCAD DCS 2024 och 2023

Problem med import/export av STEP-filer i IRONCAD DCS 2024 och 2023
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2024-01-08

5 min read
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2024-01-08

5 min read

Vi har fått in några rapporter från olika användare där man inte kan importera STEP-filer eller att ingående delar hamnar utspridda eller på fel plats. Detta gäller både IronCAD DCS 2024 och 2023.

Byta standardsolidkärna

Börja med att byta solidkärna från Parasolid till ACIS eller omvänt genom grundinställningarna under Tools, Options och glöm inte att trycka på OK och stäng efter att du gjort ditt val.

Options IRONCAD

Testa sedan att importera filen på nytt. Om detta ändå inte fungerar så läser du vidare nedan.

Om delarna ändå hamnar utspridda

Gå till Import Options, längst ned till höger i rutan där du importerar filer.

Stäng av inställningen If multi-body import as Strucure Part.

Denna inställning var av misstag aktiv som standard med v2023.00, men från PU1 (v2023.01) ska den vara avstängd direkt.

Om du inte kan välja någon av solidkärnorna i IRONCAD

1) Stäng IRONCAD.

2) Ladda ned denna registerfil som återställer några saknade rader i registret som hanterar just solidkärnorna:

För IronCAD DCS 2024:

https://www.dropbox.com/scl/fi/kn2hi8s5zllrudsuggyjn/Fix-ImportExport2024.reg?rlkey=h8fcim8nphnq9fdq6ok5u24io&dl=1

För IronCAD DCS 2023:

https://www.dropbox.com/s/jeo1ccgn506d01r/Fix%20ImportExport.reg?dl=1

OBS! Var noggrann med vilka registerfiler som du hittar på nätet, var försiktig med att utföra ändringar i Windows-registret! En *.reg-fil är en helt vanlig textfil och det går därför relativt enkelt att lista ut om den innehåller "fel sorts" ändringar.

3) När *.reg-filen är nedladdad så kan du dubbelklicka på den för att lägga till registerposten.

4) Klicka på Kör när denna ruta visas.

Kan inte importera STEP

5) Klicka på Ja för att tillåta ditt User Account Control att ändringen sker i registret.

6) Klicka Ja på denna ruta, som är ytterligare en varning om att man ska vara försiktig med Windows-registret.

register lägg till

7) När ändringen är utförd klickar du OK på denna ruta.

Starta IRONCAD igen och testa om du nu kan importera samma STEP-fil.

>