Kan jag behålla tidigare versioner av IronCAD DCS på datorn?

Kan jag behålla tidigare versioner av IronCAD DCS på datorn?
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2020-01-01

5 min read
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2020-01-01

5 min read

Ja, ni kan använda båda versionerna parallellt. Tänk på att ni inte kan öppna filer som är sparade i en senare version.

>