Plocka ut listor från 3D

Plocka ut listor från 3D
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2021-06-04

5 min read
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2021-06-04

5 min read

Från en och samma 3D-scen kan vi få fram olika typer av listor, t.ex. en inköpslista eller en reservdelslista. Hur vill du att just dina listor ska vara formaterade och vad ska de innehålla? I detta inlägg går vi igenom just det! Här visas exempel på fyra olika listor från en och samma sammanställning:

stycklistor

IPRO Active Manager – Stycklistor (Bill Of Material)

Det går att läsa ut en mängd olika typer av listor från en IRONCAD-fil. Genom att växla mellan flera olika inställningar kan man ta fram olika listor som innehåller flera nivåer av parter och sammanställningar. Vi läser i det här dokumentet ut 8 st olika listor från samma 3D-modell. Hanteringen av inställningen ”Expand” eller ”Treat as Part” för en sammanställning är något som påverkar hur den och dess innehåll listas.

expand

treat as part

För att skapa en stycklista behöver man välja både en BOM-konfiguration (mall med kolumner för att läsa in olika värden) samt BOM-typ (hur trädstrukturen ska läsas in) samt några övriga inställningar. Verktygen för stycklistan finns under menyn ”BOM Creation”.

bom creation

I det här inlägget används BOM-konfigurationen ”BOM som ICD smst”, vilket motsvarar de kolumner som läses in i 2D-ritningens stycklista. Inställningarna för BOM-mallen styrs via ”Open BOM Configuration Manager…”.

Alternativet ”Open Setting Dialog…” kontrollerar alla övriga inställningar som listas i det här dokumentet. Alternativet ”Create BOM” skapar en stycklista baserad på de inställningar som gjorts.

Top Level BOM

Visar enbart toppnivån i trädet, i det här fallet sammanställningen Engine. Alla parallella sammanställningar och parter som finns i roten i trädet listas här.

top level bom

Only Parts BOM

Motsvarar 2D-ritningens stycklista och visar inte ingående detaljer i  sammanställningar då de är satta till ”Treat as Part”. I det här fallet stannar den alltså på M4 BoltAssembly.

only parts

Flat BOM – Assembly Treat as Part - Include

Få ut en komplett översikt av alla ingående komponenter och dess antal i en platt lista som inkluderar alla parter i alla sammanställningar. Räknar även med sammanställningen som ingående delar befinns i. I det här fallet räknas alltså även smst M4 BoltAssembly med, trots att dess ingående komponenter också listas.

flat include

Flat BOM – Assembly Treat as Part - Exclude

Få ut en komplett översikt av alla ingående komponenter och dess antal i en platt lista som inkluderar alla parter i alla sammanställningar. Räknar inte med sammanställningen som ingående delar befinns i. I det här fallet ingår alltså inte smst M4 BoltAssembly i listan som exporteras. Kan även kallas för Bill of Quantity.

structured

Structured BOM

Skapar en strukturlista med en avskiljande kolumn per nivå i trädet - Level. Listan visar inte ingående komponenter i sammanställningar satta till ”Treat as Part”.

structured

Structured BOM – Compact Layout

Skapar en strukturlista där nivåavskiljaren är kompakt och visas i en  särskild kolumn i listan - Level. Listan visar inte ingående komponenter i sammanställningar satta till ”Treat as Part”.

structured compact

Multi Level BOM

Skapar en strukturlista med en avskiljande kolumn per nivå i trädet - Level. Listan tvingar ingående komponenter i sammanställningar att visas.

multi-level

Multi Level BOM – Compact Layout

Skapar en strukturlista där nivåavskiljaren är kompakt och visas i en  särskild kolumn i listan - Level. Listan tvingar ingående komponenter i sammanställningar att visas.

multi-level compact

>