Radie och vinkel-inställningar för koniska plåtar i IRONCAD

Radie och vinkel-inställningar för koniska plåtar i IRONCAD
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2020-09-24

5 min read
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2020-09-24

5 min read

IRONCAD's koniska plåtfunktion Conic Stock ger användarna en snabb metod för att skapa en konisk form i plåt genom att helt enkelt dra och släppa den i 3D-miljön och dra i handtag - ange den övre/nedre radien och höjden. Detta fungerar bra vid de flesta tillfällen då du behöver ta fram en konisk plåt.

Det finns dock tillfällen då du inte känner till det andra radievärdet och behöver använda trigonometri för att räkna ut det baserat på den första radien samt höjd och vinkel.

Bilden nedan visar vilka värden man som användare behöver veta:

plåtutbredning i ironcad

Beräkna okänd radie genom ett Exceldokument

Du kanske bara känner till Radie1, Höjd och Vinkel. För att få fram värdet av Radie2 krävs en trigonometrisk beräkning av en triangel genom (Tan (Vinkel) * Höjd) + Radie1 = Radie2. På samma sätt, om du hade Radie2 och behövde beräkna Radie1, är då formeln: Radie2 - (Tan (vinkel) * Höjd).

För att göra detta på ett snabbt och enkelt sätt kan du ladda ned ett MS Excel-kalkylblad där du kan mata in variablerna för att få fram den radie du behöver.

Öppna dokumentet i Excel, mata in kända värden. Kopiera resultatet och klistra in värdet i IRONCAD's koniska plåthandtag (Edit radius) för att spara tid.

Ladda ned MS Excel-dokumentet här

OBS! Om du saknar möjlighet att ange radie för ett handtag på en Conic Stock (menyn saknar alternativet Edit radius) så kan det bero på att du har öppnat en 2D-ritning med CAXA DRAFT. Detta är en känd bugg och vi hoppas det kommer en lösning på detta så snart som möjligt. Starta om IRONCAD så fungerar menyn och alternativen på plåten igen.

>