Service Pack 1 för IRONCAD 2023 PU1

Service Pack 1 för IRONCAD 2023 PU1
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2023-08-15

5 min read
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2023-08-15

5 min read

En ny uppdatering till IronCAD DCS har nu släppts. Den ger förbättrad stabilitet och ökar användbarheten. Den innehåller över 50 st kvalitetsförbättringar och buggfixar. Till exempel fanns tidigare ett problem med toleransmåttsättning i 2D-ritningen som nu är åtgärdat.


Uppdateringen heter Service Pack 1 (SP1) och kan endast installeras om ni redan har IronCAD DCS 2023 Product Update 1 installerat. Alla ingående program i Design Collaboration Suite (IRONCAD, INOVATE, IRONCAD DRAFT och IRONCAD COMPOSE) uppdateras.

Här är länken till nya SP1 (via vårt nedladdningscenter): Länk

Under installationen finns optionen att uppdatera IC Mechanical. Det skall inte göras, avmarkera gärna det alternativet. Detta eftersom Solidmakarna erbjuder en anpassad version av IC Mechanical. Om ni inte bockar ur den optionen får ni ett meddelande som säger att IC Mechanical inte uppdaterades, det är meningen, så det går inte att göra fel.

Tips:
Innan du installerar detta Service Pack behöver du alltså först ha IronCAD DCS 2023 med Product Update 1 (PU1) installerat.
För att se vilken version du har installerad kan du gå till Meny/ Help/ About. Där står det exempelvis:

Product Name: IRONCAD2022
Version: 24.0

Det innebär att IRONCAD 2023 inte är installerat och ni skall välja alternativ A nedan. Därefter C.

Product Name: IRONCAD2023
Version: 25.0 ServicePack 1

Det innebär att PU1 saknas och ni skall börja med att installera det, alternativ B nedan. Därefter C.

Product Name: IRONCAD2023
Version: 25.0 Product Update 1

Det innebär att PU1 är installerat och ni skall välja alternativ C nedan.

A) Om du inte har IronCAD DCS 2023 installerat redan så kan du ladda ned komplett installationsfil inklusive PU1 här: Länk

Installationsanvisningar: Länk

B) Om du redan har IronCAD DCS 2023 installerat men saknar uppdateringen PU1, kan du ladda ned uppdateringen PU1 här: Länk

Installationsanvisningar: Länk


C) Klart att installera nya Service Pack 1 som länkas till längst upp på denna sida, och för tydlighets skull även här: Länk

När allt är klart bör det vid Meny/ Help/ About stå:

Product Name: IRONCAD2023
Version: 25.0 Product Update 1 Service Pack 1

Övrigt:

IronCAD LLC i USA har på en webbsida även en länk till "Full Installation" av IronCAD DCS 2023 PU1 SP1. Vi rekommenderar inte att ni använder den eftersom Solidmakarna istället erbjuder en anpassad version av PU1. Använd istället länkarna ovan (som leder till "Patch Install").

Med det sagt finns på den sidan bra information om vilka kvalitetsförbättringar som ingår i SP1. Länk

>