Skillnad mellan att lägga till en ny feature eller att redigera en befintlig

Skillnad mellan att lägga till en ny feature eller att redigera en befintlig
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2023-10-20

5 min read
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2023-10-20

5 min read

En fråga som vi ibland får på bl.a. utbildningar är vad det egentligen är för skillnad mellan att rita "ett hål" direkt i sketchen för ett positivt Block jämfört med att dra ut en ny H Cylinder, alltså att lägga till en ny negativ extrudering som en egen feature?

Till vänster en cirkel ritad i samma sketch som ytterkonturen i den positiva ”bas-extruderingen”.
Till höger en ny ”fristående” negativ extruderad cirkel.

En tydlig och avgörande skillnad är främst att man kan kontrollera djupet på hålet som skapas med en "fristående" H Cylinder (den har ett eget handtag/värde som kontrollerar djupet), medan cirkeln i sketchen alltid är knuten till extruderingens djup, alltså i det här fallet samma som ytterkonturen.

Extruderingen till vänster kontrollerar både ytterkontur och cirkelns djup i en och samma feature.
Extruderingen till höger kontrollerar enbart hålets djup som en "fristående" feature.

Förutom kontrollen av hålets djup är det också mycket enklare att kontrollera positionen av det ”fristående” hålet m.h.a. TriBall eller låsta mått, istället för att redigera dessa position/mått i sketchen för blocket.

Det fristående hålet går snabbt och enkelt att flytta eller kopiera med TriBall-verktyget.

Om man skulle vilja lägga till ett kilspår i hålet, vad är bäst där? Ska man rita en rektangel i samma sketch som cirkeln eller ska den vara en egen feature?

Även här är det kontrollen av hur djupt kilspåret ska gå och om man vill kunna styra dess form med handtag eller positionen med TriBall som kan vara avgörande. Men båda fungerar om man är medveten om skillnaden mellan hur man gör dem på det ena eller det andra sättet, vilket beskrivs kort i videon nedan. Videon saknar ljud då denna artikel kan läsas på flera språk.

Om man broderar ut frågan och jämför "enkla"former med "mer komplicerade" former (skillnaden kan t.ex. vara antalet linjer i sketchen) så kan man även se det på det här sättet;

För "enkla former" är det snabbt och enkelt att dra ut en "färdig primitiv" som man sedan kan modifiera snabbt med handtagen. Alla former du hittar i katalogerna kan manipuleras/förändras. Så det är ju en "snabbstart" eftersom formen så klart inte alltid behöver vara"helt färdigt" direkt efter att man har släppt ut den. Perfekt vid snabba skisser och koncept! Videon saknar ljud då denna artikel kan läsas på flera språk.

För en "mer komplicerad" form med många konturlinjer går det ibland kanske fortare att rita upp "direkt från scratch" via sketchen, eller att bara vid ett senare skede modifiera den"enkla" form som man först började med(block/cylinder/konceptmodell).

Tänk på att även många "enkla" former tillsammans kan forma en "mer komplicerad" geometri. Så även där kan svaret faktiskt vara att "det enkla är bättre i längden". Om alla på firman som använder IRONCAD är ungefär lika duktiga och känner till principerna kring hur det fungerar, då kanske det är bättre att föredra att jobba med "mer kompakta och sketch-baserade" former. Men för de som inte riktigt behärskar verktygen i sketchen så kan parter uppbyggda av många"enkla" former absolut gå fortare att modifiera. Faktiskt även för den som är mer bevandrad inom sketch-arbete.

Genom att kombinera inställningar på varje enskild feature,när man har flera markerade samtidigt, kan man kontrollera om en feature ska ändra form eller byta position. När en IntelliShape markeras visas som standard alltid de olikfärgade runda Sizebox-handtagen, med vilka man ändrar form. När fler än en IntelliShape har markerats och man växlar från Sizebox- till Shape-handtag på en eller flera IntelliShapes, då kommer dessa att flyttas istället, vilket beskrivs i korthet i videon nedan. Videon saknar ljud då denna artikel kan läsas på flera språk.

Gällande just ett "runt hål" så finns det även ett särskilt hålverktyg, ICM Holes, i tillägget IronCAD Mechanical som är bra att känna till. Många använder detta tillägg för att skapa gängade och/eller försänkta hål. Läs mer om tillägget här: IronCAD Mechanical Holes

>