Sökvägar för programfiler

Sökvägar för programfiler
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2023-06-30

5 min read
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2023-06-30

5 min read

Om du anpassar programmet eller när du behöver komma åt vissa filer så kan du använda denna tabell för att snabbt hitta rätt. Detta är standardsökvägarna för programmet. Det kan vara så att ni har angett egna sökvägar. Ni kan exempelvis ha mallar eller andra filer på en server, vilket kan vara en fördel då det ofta finns bra rutiner för backup för filer på en server, om olyckan skulle vara framme.

Det är lätt hänt att bli smått förvirrad när det kommer till skillnaden mellan utgåvan (2022, 2023 osv. ) för programmet och det faktiska versionsnumret (24.0,25.0 osv.) av programmet. Men om du följer dessa riktlinjer så kommer det att fungera, i tabellen nedan följer ett exempel på vilket värde du skall byta ut i sökvägarna för att hitta rätt:

Utgåva Versionsnummer
2024 26.0
2023 25.0
2022 24.0
2021 23.0

Det betyder alltså att beroende på vilken version du har installerad så byter du ut värdet i sökvägarna mot *VERSIONSNUMMER* med versionsnummer eller *UTGÅVA* mot utgåvan av det program som du har installerat. Om du exempelvis har IRONCAD 2022 installerat så ska din sökväg till exempelvis ritningsmallarna alltså se ut så här:

Versionsnummer:

%appdata%\IronCAD\IRONCAD\24.0\en-us\Template\Drawing

Utgåva:

C:\Program Files\IronCAD\2022\AppData\en-us\Catalogs\Drawing

Så här använder du guiden

Dessa listor nedan gäller för v2021 PU1 och framåt

XML-filer

Innehåll Sökväg
Gränssnitt, inställningar m.m %appdata%\IronCAD\IRONCAD\*VERSIONSNUMMER*\en-us\Customization
Kortkommandon m.m %localappdata%\IronCAD\IRONCAD\*VERSIONSNUMMER*\en-us\Customization

2D-Ritning (ICD)

Innehåll Sökväg
Ritningsmallar %appdata%\IronCAD\IRONCAD\*VERSIONSNUMMER*\en-us\Template\Drawing
BOM/Stycklistemallar %appdata%\IronCAD\IRONCAD\*VERSIONSNUMMER*\en-us\Template\BOM
Ritningsmallar för Bulk Drawing %appdata%\IronCAD\IRONCAD\*VERSIONSNUMMER*\en-us\Template\Bulk
Kataloger C:\Program Files\IronCAD\*UTGÅVA*\AppData\en-us\Catalogs\Drawing

2D-Ritning (CAXA)

Innehåll Sökväg
Ritningsmallar C:\Program Files\IronCAD\*UTGÅVA*\bin\CAXADraft\Template\en-US\ISO
Symbols C:\Program Files\IronCAD\*UTGÅVA*\bin\CAXADraft\Lib\en-us
Typsnitt/Fonter C:\Program Files\IronCAD\*UTGÅVA*\bin\CAXADraft\Font

3D-Scen

Innehåll Sökväg
Scenmallar %appdata%\IronCAD\IRONCAD\*VERSIONSNUMMER*\en-us\Template\Scene
Plåttabeller %localappdata%\IronCAD\IRONCAD\*VERSIONSNUMMER*\en-us\SheetMetal
Kataloger C:\Program Files\IronCAD\*UTGÅVA*\AppData\en-us\Catalogs\Scene

IronCAD Mechanical

Innehåll Sökväg
Egna värden C:\Users\Public\Documents\IronPROXT (eller IronCAD Mechanical- mappen)
Sökväg 1 - Licensfil C:\Users\Public\Documents\IronPROXT (eller IronCAD Mechanical- mappen)
Sökväg 2 - Licensfil C:\Program Files\IronCAD\IronCAD Mechanical

Dessa listor nedan gäller för v2021 PU1 och bakåt

XML-filer

Innehåll Sökväg
Gränssnitt, inställningar m.m %appdata%\IronCAD\IRONCAD\*VERSIONSNUMMER*\en-us\Customization
Kortkommandon m.m %localappdata%\IronCAD\IRONCAD\*VERSIONSNUMMER*\en-us\Customization

2D-Ritning (ICD)

Innehåll Sökväg
Ritningsmallar C:\Program Files\IronCAD\*UTGÅVA*\AppData\en-us\Template\Drawing
BOM/Stycklistemallar C:\Program Files\IronCAD\*UTGÅVA*\AppData\en-us\Template\BOM
Ritningsmallar för Bulk Drawing C:\Program Files\IronCAD\*UTGÅVA*\AppData\en-us\Template\Bulk
Kataloger C:\Program Files\IronCAD\*UTGÅVA*\AppData\en-us\Catalogs\Drawing

2D-Ritning (CAXA)

Innehåll Sökväg
Ritningsmallar C:\Program Files\IronCAD\*UTGÅVA*\bin\CAXADraft\Template\en-US\ISO
Symbols C:\Program Files\IronCAD\*UTGÅVA*\bin\CAXADraft\Lib\en-us
Typsnitt/Fonter C:\Program Files\IronCAD\*UTGÅVA*\bin\CAXADraft\Font

3D-Scen

Innehåll Sökväg
Scenmallar C:\Program Files\IronCAD\*UTGÅVA*\AppData\en-us\Template\Scene
Plåttabeller C:\Program Files\IronCAD\*UTGÅVA*\AppData\en-us\SheetMetal
Kataloger C:\Program Files\IronCAD\*UTGÅVA*\AppData\en-us\Catalogs\Scene

IronCAD Mechanical

Innehåll Sökväg
Egna värden C:\Users\Public\Documents\IronPROXT (eller IronCAD Mechanical- mappen)
Sökväg 1 - Licensfil C:\Users\Public\Documents\IronPROXT (eller IronCAD Mechanical- mappen)
Sökväg 2 - Licensfil C:\Program Files\IronCAD\IronCAD Mechanical

>