Symbol för speglad part/sammanställning (Mirrored Part Indicator)

Symbol för speglad part/sammanställning (Mirrored Part Indicator)
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2020-02-18

5 min read
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2020-02-18

5 min read
Mirrored Part Indicator- Symbol

Det finns ett alternativ i IRONCAD för att se vilka delar som skapas från en spegelfunktion. Du kan aktivera den här indikatorn genom att gå till Scen Browser, välj "Trädikonen" och välj "More filter". Därifrån kan du välja bocken för "Mirror Part or Assembly".

>