Utspridda parter vid import av STEP-filer v2022 SP1

Utspridda parter vid import av STEP-filer v2022 SP1
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2022-02-17

5 min read
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2022-02-17

5 min read

Detta gäller endast för er som har installerat IronCAD DCS 2022 SP1. Vid import av STEP-filer så kan parterna bli "utspridda" i scenen. Detta är en bug i ACIS-kärnan samt kopplat till funktionen Import PMI, IronCAD håller på att jobba fram en fix för detta.

Just nu finns det en workaround för detta problem. Gör så här:

Gå till Options>Parts och bocka i Parasolid tryck sedan på Ok (om inte Parasolid redan är valt förstås).

Gå sedan till Import Geometry>Menu>Import Options

Bocka ur Import PMI tryck sedan Ok

Följt av Öppna

>