Vad är skillnaden på Model och Layout i IRONCAD Draft (CAXA)?

Vad är skillnaden på Model och Layout i IRONCAD Draft (CAXA)?
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2023-04-27

5 min read
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2023-04-27

5 min read

När du importerar 2D DWG- eller DXF-ritningar till tvärsnittet (sketchen) i IRONCAD eller när du öppnar dem i Draft (CAXA) så kan du välja mellan två flikar; Model och Layout. Vad är egentligen skillnaden mellan dessa två?

Till skillnad från IRONCAD och de flesta andra 3D CAD-system så hanterar dom vanligaste "AutoCAD-liknande" 2D CAD-mjukvarorna både sina 2D- och ev. linjebaserade 3D-modeller i en enda fil. Det vanligast filformatet för denna typ av 2D CAD-system är DWG-formatet.

När och varför ska man då välja mellan flikarna Model och Layout? Det hela är egentligen ganska enkelt!

2D CAD-geometri under fliken Model

Inom dessa typer av 2D CAD-system är fliken Model själva "miljön" där 2D- (och ev. linjebaserade 3D-modeller) alltid ritas i skala 1:1 och eftersom CAXA Draft är ett sådant typ av 2D CAD-system så blir fliken Model alltså stället där man ritar upp sina 2D CAD-geometrier. Detta kan lite förenklat förklaras som motsvarigheten till IRONCAD's 3D-miljö.

Model Layout DRAFT CAXA IRONCAD

Teknisk 2D-ritning under fliken Layout

Fliken Layout kan då istället förklaras vara motsvarigheten till IRONCAD's 2D-ritningsmiljö (ICD). Denna är främst till för att avbilda 2D-modeller (skapade i CAXA) eller 3D-modeller (skapade i IRONCAD) på en 2D-ritning. Därför är också fliken Layout där du har dina ritningsramar, ritningshuvud, stycklista (BOM), vyer med måttsättning osv.

För att kunna generera vyer från 2D-geometrier som är ritade i fliken Model så skapas s.k. Viewports (av 2D CAD-geometrier) i fliken Layout. Där (Layout) är det då också viktigt att pappersskalan på ritningen är satt till skala 1:1, eftersom storleken och skalan kontrolleras individuellt på en vy (Viewport) på ett liknande sätt som i ICD.

Kontrollen av pappersskalan (Paper Scale) hittar du via knappen Paper Settings under fliken Paper.

paper settings draft ironcad

Så här kan en typisk 2D-design av ett entresolplan se ut under fliken Model.

2D-model layout space ironcad draft caxa
Bild: Malcom Crowe

TIPS! Det går att byta bakgrundsfärgen från svart (standard) till valfri färg i CAXA Draft. Exemplet ovan använder en vit istället för svart bakgrund. Klicka här för att se hur du gör.

Inom CAXA Draft så använder du som nämnt Viewports när du vill avbilda en 2D-modell i fliken Layout, men som du har ritat under fliken Model.

Viewports CAXA Draft IRONCAD

Så här ser det ut när vi lagt upp en vy (Viewport) under fliken Layout (från det entresolplan som designats under fliken Model), där det även finns en BOM och ritningsram etc.

Bild: Malcom Crowe

3D-modell från IRONCAD under fliken Layout

På ett liknande sätt avbildas 3D-modeller från IRONCAD's 3D-scen som Generated Views under fliken Layout. Skillnaden där är att Generated Views alltid använder skala 1:1 och istället skalar man upp eller ner ritningsramen (skalan på pappersstorleken) runtom vyerna genom Paper Scale (se ovan).

Ska du avbilda en 3D-modell som är skapad i IRONCAD så går du först till fliken Layout i botten till vänster.

layout ironcad draft caxa

Därefter startar man kommandot Standard View för att skapa en ny uppsättning ritningsvyer. Knappen visas fliken 3D Interface.

DRAFT IRONCAD

Så här kan en 3D-modell framtagen genom IRONCAD's 3D-scen och avbildad i CAXA Draft 2D se ut.

IRONCAD Draft 3D CAXA

Märk här att de två vyerna (Generated Views) faktiskt använder skala 1:1, men att ritningshuvudet trots det visar skala 1:2, längst ned till höger. Detta beror på att pappersskalan (Paper Scale) är satt till 1:2, vilket innebär att papperet är uppskalat dubbelt så stort för att kunna rymma de två vyerna (som då kan sägas vara skala 1:2) på ett A3-papper. Detta är något som man tar hänsyn till vid utskrift till papper eller till ett PDF-dokument.

Skapa 2D-vyer (Generated Views) i fliken Model (undantag)

Den gyllene regeln är att alltid skapa sina vyer under fliken Layout, men det finns vissa undantag när det kan vara fördelaktigt att faktiskt skapa din vy under fliken Model istället.

Ibland behöver man visa olika delar av en 3D-modell på en 2D-ritning. En metod för att göra detta är att skapa "snittvyer" av modellen, det vill säga visa hur modellen ser ut om man skär den på olika ställen. För att göra detta kan man först avbilda 3D-modellen under fliken Model. Sedan kan man använda ett exempelvis Section View (under fliken 3D Interface) för att skapa olika snittvyer av 3D-modellen. Dessa snittvyer kan placeras under fliken Model.

För att sedan avbilda snittvyerna på själva "2D-ritningen" (alltså fliken Layout) kan man där lägga till s.k.Viewports. Varje Viewport visar då en specifik snittvy som finns i fliken Model.

Denna film visar ett exempel på detta (OBS, ljud saknas):

>