Varför kan jag inte se mina ritningsmallar trots att jag har kopierat in dem?

Varför kan jag inte se mina ritningsmallar trots att jag har kopierat in dem?
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2020-01-01

5 min read
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2020-01-01

5 min read

Anledningen till detta är att standardsökvägen för mallarna byttes mellan SP1 och PU1 i 2020. Stäng först IRONCAD. Sedan behöver ni se till att ni kan se dolda filer och mappar. Det gör ni genom att i Utforskaren gå till fliken Visa>Visa dolda objekt.

Navigera sedan till den nya sökvägen:

C:\Users\DIN ANVÄNDARE\AppData\Roaming\IronCAD\IRONCAD\23.0\en-us\Template

Välj exempelvis Drawing mappen om det gäller era ritningsmallar, följt av önskad undermapp, klistra sedan in era mallar här.

>