Var hittar jag plåttabellen?

Var hittar jag plåttabellen?
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2020-01-01

5 min read
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2020-01-01

5 min read

Behöver du göra ändringar i plåttabellen?

Det är i grunden en vanlig textfil (Stocktbl.txt) som finns placerad i en mapp på din dator.

Options-inställningar

Plåttabellen går till stor del att redigera direkt i IRONCAD, via Options, Sheet Metal, Stock.

Där visas hela listan och det finns knappar för att lägga till en ny rad (Add), redigera en vald rad (Edit), ta bort en rad (Remove) samt filtrera listan att enbart visa de som är satta som "favoriter" (Filter Favorites).

Den valda raden är också den standardplåttjocklek (Default Sheet Metal Stock) som används när en ny plåt skapas.

Textfilen

Om du ändå vill redigera filen genom en vanlig texteditor som t.ex. Anteckningar (Notepad) så finns textfilen i en särskild mapp.

OBS! Tänk på att sökvägen kan ändras och även att filen kan heta något annat än just "Stocktbl.txt".

%localappdata%\IronCAD\IRONCAD\*VERSION*\en-us\SheetMetal

Detta är standardsökvägen till plåttabellen, som du kan kopiera och klistra in i "adressfältet" i Utforskaren.

OBS! Innan du verkställer, se till att byta ut VERSION till rätt versionsnummer.

Se bilden nedan för förklaring:

Version 25.0 motsvarar 2023
Version 24.0 motsvarar 2022
Version 23.0 motsvarar 2021
osv...

Tryck sedan [Enter] för att hamna i mappen.

OBS! Kom ihåg att ändringar i plåttabellen via textfilen inte slår igenom i IRONCAD förrän du startat om, så börja helst med att stänga IRONCAD innan du gör dina ändringar.

Återställ original?

Originalet för plåttabellen finns att hämta under installationsmappen:

C:\Program Files\IronCAD\**VERSION**\AppData\en-us\SheetMetal

>