Vattenstämpel i 2D-ritningsmallen

Vattenstämpel i 2D-ritningsmallen
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2022-05-25

5 min read
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2022-05-25

5 min read

För att skydda sina 2D-ritningar innan de skickas ut till produktion vill man i bland sätta en vattenstämpel på den. I detta inlägg går vi igenom steg för steg hur du gör detta med en textruta som hanteras i ett eget lager.

Vi börjar genom att skapa en ny 2D-ritning från en befintlig mall, genom att klicka på knappen Create New Drawing from Template.

Du kommer även åt funktionen via snabbmenyn:

Quick Menu

I detta fall väljer vi en A3-ritningsmall, men det går naturligtvis att välja vilken mall som helst. Tryck sedan på OK.

text

Under fliken Home väljer vi nu att skapa en ny Text, det går även att använda kortkommandot [T].

Klicka-och-dra sedan fram en textruta någonstans i mitten på ritningsbladet och skriv en text, i detta fall skriver vi Ej för produktion. Vänsterklicka sedan på ritningsbladet utanför textrutan för att avmarkera...

...och högerklicka sedan på textrutan och välj Properties.

Properties

Markera hela texten i Text-rutan, här kan du sedan välja typsnitt och typsnittsstorlek. Vi väljer 72 punkter i storlek (vilket motsvarar ca 18 mm).

markera text

Textrutan verkar dock vara "för liten" för texten och om du fick samma resultat; förstora rutan genom att hålla ned vänster musknapp på något av handtagen och dra för att förstora rutan, t.ex. åt höger, så att all text ryms inom textrutan.

I nästa steg vill vi rotera textrutan, så att den ligger snett lutande över ritningsbladet. Från v2022 kan man direkt högerklicka på textrutan för att rotera kring mitten av den.

I tidigare versioner än v2022 får man istället markera textrutan och sedan gå till Sketch-fliken och välja Rotate Curves.

rotera

Håll ned högermusknapp på höger sida om textrutan och dra uppåt, släpp sedan höger musknapp och välj Move Here.

move here

I vårt fall väljer vi en lutning på 30 grader, tryck sedan på OK.

30 grader

Nu ser texten bra ut och vi är nöjda där!

ej för produktion

I nästa steg vill vi lägga texten på ett låst lager för att den inte skall vara i vägen när vi lägger upp vyer och måttsätter, etc.

Gå nu till fliken Home och sedan Styles and Layers (eller använd kortkommandot [L]).

styles and layers

Till höger längst ned i fönstret visas alla tillgängliga lager och deras inställningar.

Klicka på knappen Add för att skapa ett nytt lager. Under Name anger vi namnet på vårt lager, som i detta fall blir Ej för produktion. Vi vill också att lagret skall vara låst som standard, bocka därför i Locked.

Byt sedan färg genom att klicka på Change color, välj en färg som passar, vi valde röd i detta fall. Tryck sedan på Ok.

ej för produktion

Se sedan till att bocka i Use Color vid lagret Ej för produktion. Tryck sedan på Ok.

styles and layers

Som standard hamnar texter i 2D-ritningsmallen på det olåsta textllagret Text. Vi vill nu flytta vår vattenstämpeln till det nya lagret. Markera textrutan och använd dropdown-menyn Layers till vänster i fönstret Properties. Där väljer vi det nya lagret Ej för produktion. Testa sedan om du kan klicka på textrutan (det borde inte gå, då den nu hanteras av det låsta lagret).

vattenstämpel

Därefter skall vi nu spara dessa ändringar med en ny 2D-ritningsmall.

Det gör vi genom att gå till fliken Home och klicka på knappen Save As.

save as ironcad

Vi kan inte spara filen var som helst, den måste hanteras i rätt mapp osv.

mallar

Börja med att byta Filformat längs ned till vänster. Där väljer vi Template Files, vilket innebär att vi automatisk hamnar i mappen som motsvarar standardsökvägen för 2D-ritningsmallarna, vilket är baserat på din Windows-inloggning och därför olika på alla datorer: 
C:\Users\*
DIN ANVÄNDARE*\AppData\Roaming\IronCAD\IRONCAD\*VERSION*\en-us\Template\Drawing.

Om du använder IRONCAD 2020 PU1 och äldre versioner, har du istället dina ritningsmallar på denna sökväg:
C:\Program Files\IronCAD\2020\AppData\en-us\Template\Drawing.

Som Filnamn ger vi ett namn till vår 2D-ritningsmall tryck sedan på Spara.

När vi sedan skall skapa en ny 2D-ritning, klicka igen på knappen Create New Drawing from Template (eller gå via Menu, File och New...), och väljer sedan vår nya 2D-ritningsmall följt av OK.

vattenmärke

Nu kan vi lägga upp vyer och måttsätta osv på vår nya 2D-ritningsblankett.

I nästa steg visar vi hur vattenstämpeln (lagret) kan inaktiveras när ritningen är klar för produktion. Kanske du även passar på att skapa en liknande ny textruta som anger Klar för produktion!

När 2D-ritningen är färdig att skickas vidare till produktion går du till fliken Home och sedan Styles and Layers (eller använder kortkommandot [L]).

styles and layers

Nya lager hamnar alltid sist i listan under Available Layers. Rulla därför längst ned i listan och bocka ur On för lagret som hanterar textrutan Ej för produktion (och kanske istället aktiverar ett annat lagret som heter Klar för produktion). Tryck sedan på OK.

available layers

Nu visas inte längre vår vattenstämpel och kan därför skickas vidare för produktion.

För produktion IRONCAD

Från och med v2022 PU1, som släpps nästa vecka, så kommer det finnas färdiga lager med Ej för produktion och Klar för produktion i vår svenskanpassning.

>