Visa skärresultatet på en part från en rörlaser i IRONCAD

Visa skärresultatet på en part från en rörlaser i IRONCAD
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2024-02-27

5 min read
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2024-02-27

5 min read

En fråga som har dykt upp mer frekvent på supporten är "Hur kan jag visa skärresultatet på en part från en rörlaser i IRONCAD?". Vi tänkte i detta inlägg beskriva hur du enkelt gör detta.

Filmen (utan ljud) visar två olika metoder, dels hur du skapar en 3D-kurva från en befintlig part och projicerar på ytan samt hur du kan projicera en 2D-profil på ytan. Genom att sedan kombinera några olika verktyg i IRONCAD så kan du sedan skapa ett snitt i parten vinkelrätt mot rörets centrum.

Skapa snittet via en separat part

Börja med att klicka dig ned till ytnivå på den partern som ska agera som skärmall. Högerklicka nu på ytan och välj Extract 3D Curve

Extract 3D curve ironcad

Gå sedan till fliken 3D-Curve (om inte Wrap Curve kommandot syns här direkt så måste du trycka på Common) följt av Wrap Curve

Wrap Curve ironcad

Se till att Curve Type of Wrap står på Feature, klicka sedan i Feature rutan och klicka sedan på 3D-kurvan som då blir blå istället för orange

Se till att Location Type står på Projection tryck sedan på mantelytan så ska resultatet se ut så här:

Tryck sedan på Verkställ

Apply Wrap Curve IRONCAD

Nu har 3D-kurvan projicerats på mantelytan. Gå nu till Feature fliken följt av Split Faces:

(1) Sätt Type of Split till Curve on Face. (2) Tryck på mantelytan. (3) Sätt Curve Type till Feature. (4) Tryck sedan på 3D-kurvan. (5) Verkställ genom att trycka på den gröna bocken.

Type of split

Nu har vi delat mantelytan via vår 3D-kurva. Tryck dig nu ned till ytnivå på formen, högerklicka och välj Create Thicken Shape

Thicken Shape IRONCAD

Under Thickness är det viktigt att du väljer en tjocklek som klarar av att passera genom både inner- och ytter ytan (i detta fall 30 mm) och välj sedan Symmetric följt av Verkställ:

Thicken Face Symmetric

Då har vi fått ett resultat som ser ut så här:

Thicken Face IRONCAD

Gå nu till Feature fliken och välj Boolean (se till att parterna ligger under samma sammanställning, annars kommer du få upp ett felmeddelande. Dra och släpp parten till samma sammanställning som röret):

Boolean IRONCAD

(1) Välj nu Subtraction. (2) För Main body klickar du på röret. (3) För Bodies for subtraction klickar du på "mallen". (4) Tryck sedan på Verkställ:

Boolean IRONCAD

Resultatet:

Tube laser IRONCAD

Skapa snittet via en 2D-Profil

Gå till fliken 3D-Curve (om inte Wrap Curve kommandot syns här direkt så måste du trycka på Common) följt av Wrap Curve

Wrap Curve ironcad

(1) Se till att Curve Type of Wrap står på Feature. (2) Klicka nu på 2D-profilen. (3) Klicka sedan på mantelytan. (4) Se till att Location Type står på Projection. (5) Klicka sedan på Verkställ:

Wrap 2D Profile IRONCAD

Nu har 2D-profilen projicerats på mantelytan. Gå nu till Feature fliken följt av Split Faces:

Split faces IRONCAD

(1) Sätt Type of Split till Curve on Face. (2) Tryck på mantelytan. (3) Sätt Curve Type till Feature. (4) Tryck sedan på 3D-kurvan. (5) Verkställ genom att trycka på den gröna bocken.

Split face IRONCAD

Nu har vi delat mantelytan via vår 3D-kurva. Tryck dig nu ned till ytnivå på formen, högerklicka och välj Create Thicken Shape

Thicken Shape

Under Thickness är det viktigt att du väljer en tjocklek som klarar av att passera genom både inner- och ytter ytan (i detta fall 30 mm) och välj sedan Symmetric följt av Verkställ:

Thicken Shape IRONCAD

Då har vi fått ett resultat som ser ut så här:

Thicken Shape IRONCAD

Gå nu till Feature fliken och välj Boolean (se till att parterna ligger under samma sammanställning, annars kommer du få upp ett felmeddelande. Dra och släpp parten till samma sammanställning som röret):

Boolean IRONCAD

(1) Välj nu Subtraction. (2) För Main body klickar du på röret. (3) För Bodies for subtraction klickar du på "mallen". (4) Tryck sedan på Verkställ:

Boolean IRONCAD

Resultatet:

Tube Laser IRONCAD

Enskilda funktioner

Om du är intresserad av att fördjupa dig inom varje funktion vi har använt här så kan du titta på dessa filmer som beskriver samtliga funktioner i detalj:

Wrap Curve:

https://ironcad.academy/tutorial/wrap-curve#surface

Split Faces:

https://ironcad.academy/tutorial/split-faces#feature

Thicken Shape:

https://ironcad.academy/tutorial/thicken#feature

Boolean:

https://ironcad.academy/tutorial/boolean#feature

>