En djupdykning i funktionen Face to DXF

En djupdykning i funktionen Face to DXF
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2022-05-19

5 min read
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2022-05-19

5 min read

I det här inlägget går vi igenom hur du snabbt exporterar en yta till DXF. Många gånger vill man snabbt kunna skicka iväg exempelvis en plåt till laserskärning - direkt från 3D-scenen utan att först behöva skapa en 2D-ritning.

Face To DXF är en funktion i IC Mechanical (som ingår för dig som har supportavtal) som ger dig möjligheten att exportera en yta direkt ifrån 3D-scenen till DWG- eller DXF-format. Många använder funktionen dagligen men få känner nog till hur man påverkar vad som faktiskt hamnar på den exporterade ritningsfilen. Läs vidare så förklarar vi!

Användning av verktyget

Exportering av en yta

Att använda verktyget Face To DXF är mycket enkelt. Här visar vi funktionen på en utbredd plåt, men du kan förstås använda funktionen på andra ytor också. Börja med att breda ut din plåt genom att högerklicka på den och välja Unfold. Gå sedan till ICM Tools-katalogen, håll ned vänster musknappFace To DXF-ikonen och dra-och-släpp funktionen på ytan.

Face to DXF

Nu kommer du först att få upp en dialogruta där du får välja var DXF-filen ska sparas. Ett filnamn föreslås automatiskt, genom vissa förinställda egenskaper, men du kan självklart ange ett valfritt filnamn.

Därefter kommer du att få upp en presentation hur DXF-filen ser ut. DXF-filen skrivs alltid i skala 1:1 och det är bara att skicka vidare för produktion. Dock kanske inte all information som följer med i ritningsfilen är relevant. Läs vidare så kan du se hur du konfigurerar datan som skrivs där.

Face to DXF inställningar

Exportera flera ytor

"Om jag har en part med försänkningar eller andra höjdskillnader, kan jag ändå använda Face To DXF?"

Självklart! Om du istället håller ned höger musknapp och drar-och-släpper ikonen Face to DXF på ytan, så får du upp ett verktygsfönster där du kan markera flera ytor.

Här håller du ned [Shift]-tangenten och klickar på de andra ytorna som ska följa med vid exporten. Men du kan också välja att markera fler ytor per automatik:

Select Faces on Active Part

  • Select Parallel Faces - markerar alla parallella ytor baserad på den först markerade ytan.
  • Select CoPlanar Faces - markerar alla ytor i samma plan baserad på den först markerade ytan.

Settings

  • Under Settings-fliken du alla inställningar för den data som ska skrivas in i DXF-filen. Mer om detta längre ned.
Face to DXF inställningar

Konfigurera DXF-exporten

Högerdra verktyget Face To DXF på en yta och gå till fliken Settings (inställningarna nås även genom Windows Startmeny> IronCAD Mechanical> programmet IPROSettings, fliken Utils).

Överst visas kontrollen av filnamnet och hur det sätts ihop. Som standard är det namnet i trädet (Part Name) som används. Men det kan vara en kombination av Part Name, Part Number, Description och Quantity. Med menyn Separator Character sätter man ett tecken som separerar dessa värden åt, t.ex. ett mellanslag, streck, understreck osv. Värdet None är standard och ger ingen separator. OBS! Detta (None) innebär att det sista ordet i det ena värdet kommer att skrivas ihop med det första ordet i nästa värde - till ett och samma ord. Använder du fler än ett värde, se till att också välja ett tecken för att separera dessa åt.

Face 2 DXF

Export Face To DXF

Här hittar vi alla inställningar för vad som ska skrivas till DXF-filen.

Export Face to DXF

1.

Add Material Name and Thickness to FileName - Lägger till namnet på materialet och plåttjockleken i filnamnet.

Filnamn

2.

Face to DXF inställningar

Write the Thickness into the Drawing - Lägger till plåttjockleken som en textruta i den exporterade DXF-ritningen.

Face to DXF inställningar

3.

Write the Code into the Drawing - Lägger till Materialkoden som en textruta i den exporterade DXF-ritningen.

Face to DXF inställningar

4.

Write the SM Material into the Drawing - Lägger till namnet på materialet som en textruta i den exporterade DXF-ritningen.

Face to DXF inställningar

5.

Face to DXF inställningar

Draw the Bend Lines into the Drawing - Lägger till bockningslinjerna i DXF-filen (grönstreckad bockas uppåt och rödstreckad bockas nedåt).

Face to DXF inställningar

6.

Write the Bend labels into the drawing - Lägger till en text som visar vinkel och riktning på bocken där Label Height är storleken på texten i mm.

Face to DXF inställningar

7.

Face to DXF inställningar

Write File Path into the Drawing - Lägger till sökvägen för DXF-filen som en textruta i den exporterade DXF-ritningen.

Face to DXF inställningar

8.

Write PartNumber into the Drawing - Lägger till artikelnummer som en textruta i den exporterade DXF-ritningen.

Face to DXF inställningar

9.

Face to DXF inställningar

Write Description into the Drawing - Lägger till benämningen som en textruta i den exporterade DXF-ritningen.

Face to DXF inställningar

10.

Face to DXF inställningar

Write the PartName into the Drawing - Lägger till namnet på parten som en textruta i den exporterade DXF-ritningen.

Face to DXF inställningar

11.

Face to DXF inställningar

Write BOM Quantity into the Drawing - Skriver in antalet parter med samma artikelnummer (Part Number) som en textruta i den exporterade DXF-ritningen.

12.

Face to DXF inställningar

Export BSpline as Arcs - På en del plåtar så blir hålen inte helt runda, vilket är korrekt om det t.ex. är konturen av ett genomgående rör i en vinkel mot ytan. I DXF-filen ritas dessa hål upp som BSplines som standard. Det kan ibland orsaka problem vid (laser-/plasma-/vatten-) skärning då beredningsprogrammen helt enkelt inte kan läsa BSplines eller hanterar dem dåligt. Genom att bocka för denna funktion, som är aktiv som standard, så konverteras BSplines-kurvorna till cirkelbågar istället, vilket alla beredningsprogram kan läsa, men nackdelen då istället kan vara att man inte följer den exakta formen ("bågen").

13.

Face to DXF inställningar

Write Only FileName (no Path) - Skriver ut filnamnet (utan själva sökvägen) som en textruta i den exporterade DXF-ritningen.

Face to DXF inställningar

14.

Export Face Area and Range - En textfil skapas parallellt med DXF-filen, där ytans area och den totala omkretsen på plåten anges.

Face to DXF inställningar

15.

Character Height for Labels in Drawing - Styr storleken i mm på texten i textrutorna i den exporterade DXF-ritningen.

16.

Use Export Path - Här kan du välja att alltid exportera alla filer (som skapas genom Face to DXF) till en och samma sökväg.

Läs mer här:

Face to DXF

IPRO Settings

>