Hur byter jag solidkärna i IRONCAD?

Hur byter jag solidkärna i IRONCAD?
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2023-10-30

5 min read
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2023-10-30

5 min read

I vissa fall kan man behöva växla solidkärnan i IRONCAD, antingen som standard, unikt per part eller alla ingående parter i en sammanställning. Detta inlägg tar inte upp varför vi har dubbla solidkärnor i IRONCAD utan endast hur man kan växla mellan de olika kärnorna. Vill du läsa detaljerat om fördelarna med dubbla solidkärnor så hänvisar vi till detta inlägg: Fördelen med dubbla solidkärnor

Översikt av inlägget

Så här har vi byggt upp inlägget så att du hittar rätt information:

  1. Välj vilken solidkärna som skall användas som standard
  2. Byta solidkärna på en part
  3. Byta solidkärna på alla ingående parter i en sammanställning
  4. Använda tillägget IronCAD Mechanical, Kernel Manager

1. Välj vilken solidkärna som skall användas som standard

Denna inställning påverkar alla nya parter som du skapar, befintliga parter påverkas inte.

Via Property Browser

Tryck på fliken Properties längst ned till vänster och under drop-down menyn för Kernel Type on New Part kan du välja vilken av de två som skall vara satt som standard.

Via Options

Tryck på Menu>Options>Parts här väljer du antingen ACIS eller Parasolid. Tryck sedan OK

Options IRONCAD

2. Byta solidkärna på en part

Det går att byta solidkärna på en part på flera olika sätt beroende på hur man är van att arbeta i IRONCAD.

Kortkommando [Ctrl] [K]

Ett snabbt sätt att växla solidkärna är att markera parten i partläge (blåa kantlinjer) och sedan trycka ned kortkommandot [CTRL] [K] på tangentbordet.

Part Properties

Högerklicka på parten i partläge (blåa kantlinjer) och välj Part Properties.

Under Modeling Kernel kan du nu växla mellan de olika kärnorna.

Via Property Browser

Markera parten i partläge (blåa kantlinjer) tryck sedan på fliken Properties längst ned till vänster och under drop-down menyn Modeling Kernel kan du växla mellan de två.

3. Byta solidkärna på alla ingående parter i en sammanställning

Markera sammanställningen (gula kantlinjer) tryck sedan på fliken Properties längst ned till vänster och under drop-down menyn Modeling Kernel kan du växla mellan de två.

4. Använda tillägget IronCAD Mechanical, Kernel Manager

Under katalogen ICM Tools så hittar du verktyget Kernel Manager. Dra-och-släpp denna ikon i 3D-scenen.

I verktygsfönstret som visas kan du nu antingen välja att flytta över en part från en sida till en annan. Markera först den part du vill byta solidkärna på och tryck sedan på pilen ovanför.

Du kan också markera en part högst upp i listan, rulla sedan ned i listan håll ned [SHIFT]-tangenten och markerar sista parten i listan så blir alla i listan markerade, tryck sedan på någon av pilarna för att flytta den från ACIS till Parasolid eller omvänt.

Växlingen av solidkärna sker först när verktygsfönstret har avmarkerats (ett klick i bakgrunden). Om du redan har stängt ned dialogrutan, tryck en gång i scenens bakgrund för att starta växlingen mellan solidkärnorna.

Här har du mer information om verktyget Kernel Manager: http://ironcad.it/learnICM/en/tools-catalog/020_kernel_manager/

>