Hur skapar man kugghjul i 3D?

Hur skapar man kugghjul i 3D?
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2023-02-23

5 min read
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2023-02-23

5 min read

Hur skapar man kugghjul i 3D? IRONCAD är ett professionellt verktyg för 3D-konstruktion och det finns några olika verktyg och funktioner som kan användas för att skapa kugghjul. I filmen ovan går vi igenom hur du använder en kugghjulsgenerator i Draft. Generatorn gör att du får fram en 2D-profil av ditt kugghjul som i sin tur extruderas i Z-led för att skapa en 3D-part.

Gears-katalogen i IC Mechanical

I tilläggsprogrammet IC Mechanical och ICM Mech-katalogen hittar du verktyget Gears. Kugghjulen som skapas via ICM Gears använder inte en evolentkurva utan en cirkelbåge/spline som båge, vilket innebär att kuggarna kommer "låsas ihop" om man snurrar dom mot varandra. Kugghjulen som skapas här går alltså inte att tillverka, de är endast schematiska.

Redigera befintliga kugghjul

Gears- verktyget används också för att redigera befintliga kugghjul som är skapade i IC Mechanical. När du drar och släpper verktyget på ett befintligt hjul så placeras det nya hjulet på den rätta positionen.

Komponenter

Urvalet av olika typer av kugghjul hittar du genom att växla mellan dessa flikar:

gears 3D ironcad

Du kan också ändra typen av kugghjul genom att välja typ i dropdown-menyn som finns under förhandsgranskningen under respektive hjul.

gear ironcad 3d

Parametrar

parameters gears 3D

Överföringshastighet - Denna textruta finns tillgänglig när du släpper flänghjul på ett existerande och använder den för att definiera hastigheten.

Modul - Denna kombinationsruta innehåller alla värden som är relaterade till modulen som är tillgängliga.

Tänder - Denna ruta låter dig välja antalet tänder.

Material - Genom att använda denna kombinationsruta kan användaren välja koden för det material som är relaterat till komponenten.

Fast Mode - Välj denna kryssruta för att positionera en schematisk komponent.

Authored Mode - Välj denna kryssruta för att neka tillgång till intellishape.

BOM Information

Den nedre delen av dialogrutan innehåller objekten som är användbara för att ställa in information som är relaterad till komponenten.

BOM Information gears 3D ironcad

Detta är uppdelat i två delar: BOM-info och Anpassad information. För en detaljerad förklaring klicka här.

Datastrukturen bakom Gears

Varje komponent som definieras i användargränssnittet har bakom sig några datafiler som innehåller egenskaper och parametrar relaterade till komponenten själv. Dessa filer finns i mappen för standardregeln (C:\Users\Public\Documents\IronPROXT\Norme\Gears). De viktigaste filerna som är associerade med komponentgruppen är följande: Main_NAME of Comp.ini och TableNAME.uni.

Varje post innehåller följande fält:

TableName-> Fil som innehåller data värden som är användbara för att bygga komponenten

Description-> Beskrivning av standardregeln

MaterialFile-> Standardmaterial som tillåts för denna typ av komponent

CodConf-> Konfiguration av kod

Samt andra fält som är specifika för varje komponent

Nedan är ett exempel på strukturen av en Main_Spurs.ini-fil

Under varje avsnitt är det möjligt att placera flera poster; varje post hänvisar till en specifik regel. Filerna TableNAME.uni innehåller fälten för standardvärden relaterade till normer för kugghjul; filstrukturen är självförklarande.


Importera färdiga kugghjul via CADENAS

I IRONCAD under Add-Ins fliken så kan du trycka på CADENAS. Detta är ett bibliotek där det finns mängder med olika CAD-filer från olika leverantörer.

CADENAS IRONCAD

Här kan vi sedan söka på vad du behöver, i detta fall skriver vi bara Gears för att söka på något typ av kugghjul för att visa principen. När du har hittat ditt kugghjul, trycker du sedan på Open.

CADENAS Gear

Här har du nu möjlighet att ställa in dina parametrar på kugghjulet. När du är klar, tryck då på Transfer to CAD (IronCAD)

transfer CADENAS

Fyll sedan i dina uppgifter, tryck på I accept... följt av Ok

I accept CADENAS

Sedan kommer filen att importeras till IRONCAD

gear ironcad

Skapa ett pinjongdrev

För några veckor sedan fick vi en fråga till supporten hur man kunde skapa ett pinjongdrev i 3D i IRONCAD. Genom att använda Structured Parts i IRONCAD kan du relativt snabbt skapa detta. Från och med version 2023 så kommer Structured Part- fliken vara synlig som standard. Skall du utföra detta i en tidigare version än 2023 så behöver du manuellt visa fliken för Structured Part.

Högerklicka på ett ledigt fält på Ribbon Bar och välj Customize Ribbon Bar

ribbon bar ironcad

Klicka först på en flik i den högra kolumnen, då väljer du efter vilken flik Structured Parts kommer att hamna, tryck sedan på Structured Parts (alternativet kommer ej synas att det är markerat) i den vänstra kolumnen följt av Add>>

customize ribbon bar ironcad

Då kommer nu Structured Parts att lägga sig efter Home. Stäng sedan ned denna ruta genom att klicka på krysset i högra hörnet.

Customize ribbon bar ironcad

Sedan kommer du att se Structured Parts fliken och kan nu följa filmen ovan.

Gear Generator

Vi vill även slå ett slag för en bra hemsida: www.geargenerator.com . Det är en webbplats som erbjuder ett verktyg för att skapa och exportera 2D-ritningar av kugghjul. Verktyget låter användare skapa kugghjul med olika antal tänder, modul, brottvinkel och andra parametrar. För en liten kostnad kan användaren också välja att exportera ritningen i olika format som DXF, SVG och STL.

gear generator

Webbplatsen är inte relaterad till IRONCAD, men fungerar som ett verktyg för att skapa kugghjul i 2D. När du sedan har skapat ditt kugghjul i 2D, så kan du enkelt extrudera det i Z-led för att skapa en 3D-modell.

>