Revisionshistorik av programinstallation

Revisionshistorik av programinstallation
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2023-08-24

5 min read
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2023-08-24

5 min read

Det är kanske inte alltid lätt att hålla reda på alla utgåvor av IRONCAD och vilket nummer man skall titta efter samt vilken ordning skall en uppdatering installeras. För att förenkla för er användare har vi nu tagit fram en "levande" tabell med förklaringar om vad benämningar och siffror betyder och en lista med revisionshistorik gällande IronCAD DCS och alla dess uppdateringar. Listan går nu att hitta både från Nedladdningscenter under varje version av IronCAD DCS...

...samt direkt under Support-sidan:

Här finns en direktlänk till revisionshistoriken:

https://www.solidmakarna.se/revisionshistorik

>