Så här använder du Stretch-verktyget i IRONCAD

Så här använder du Stretch-verktyget i IRONCAD
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2021-06-29

5 min read
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2021-06-29

5 min read

Verktyget Stretch Part/Assembly i IRONCAD är väldigt likt det man kan hitta i t.ex. CAXA (2D CAD) – välj ett ”stretchplan” och sätt ett värde, klart! Allt som skärs genom planet sträcks ut och allt som ligger framför flyttas motsvarande långt fram.

stretch ironcad

Starta verktyget och klicka på en kant på parten. Ett stort gråfärgat plan placeras ut.

stretch part

Stretch-riktningen (blå pil) kan behöva växla riktning, vilket finns på en egen knapp eller använd TriBall.

change direction streatch

Fyll i själva värdet för Stretch Distance och verkställ sedan.

Not: På en sammanställning kan man ”gömma undan” delar som inte ska sträckas ut eller flyttas, genom att först suppressa dem. Man kan också markera flera olika sammanställningar och parter som ska påverkas av Stretch-verktyget.


Här kan du kika på en film som visar verktyget:

https://www.ironcad.academy/tutorial/stretch-part-assembly

>