Så här skapar du 3D-text i olika former

Så här skapar du 3D-text i olika former
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2023-06-01

5 min read
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2023-06-01

5 min read

Det är vanligt att man vill lägga till någon text på sin part i IRONCAD. Detta är många gånger rätt enkelt och självförklarande men vissa moment kräver lite extra kunskap och genvägar. Vi kommer gå igenom hur du skapar både negativt extruderad (skärande), positivt extruderad (utåt stående), 2D-profil, välvd text via Wrap Curve och Split Face samt bågformad text via CAXA.

Skillnaden mellan 3D Text och Text3D funktionerna

I IRONCAD kan vi skapa 3D text på lite olika sätt. Det äldsta sättet att göra på är att använda 3D Text verktyget som finns under Annotation-fliken:

text 3d

Vi rekommenderar att INTE använda detta verktyg då det är relativt utdaterat och bättre verktyg finns. Dessutom blir den färdiga texten en typ av "triangulerade ytor" som definierar en 3D-kropp, men som saknar information om volym (och därför vikt) samt saknar "rundhet", därför går det inte att mäta radier/diameter. Därför är Text3D från tilläggsprogrammet IC Mechanical bättre att använda i detta fall. Text3D fungerar på ett annat sätt och där du som användare kan välja hur du vill att typsnittet skall byggas upp antingen som negativt extruderad (skärande), positivt extruderad (utåt stående), 2D-profil. I detta inlägg kommer vi främst fokusera på det sistnämnda men även blanda in lite andra funktioner och finesser.

3D TEXT IRONCAD

Text 3D via IC Mechanical

Egen part

Börja med att dra ut Text3D funktionen i scenen från ICM Tools katalogen. Under drop-down menyn (1) Shapes så väljer du Part, (2) ändra sedan till det typsnittet du vill använda, (3) ställ in storleken, (4) skriv din text och (5) verkställ sedan kommandot:

Resultat:

I första skedet har du också en del alternativ för att styra texten mer som du vill ha den. En populär funktion är Separate Shapes där du separerar varje bokstav försig till egna features:

Sedan har du möjlighet att flytta, rotera och ändra bokstäverna var försig:

Separate Shapes IRONCAD 3D Text

Ett litet sidospår men om du vill separera en bokstav till en egen part så kan du göra detta genom att markera bokstaven på feature nivå...

split intellishape

...gå sedan till ICM Utils katalogen och dra ut verktyget Split Intellishape i scenen...

Split iIntellishapes ironcad

...och vips så har du en egen part av bokstaven:

Separate Shapes 3D text

Tillbaka till Text3D och funktionen Smooth Profile (use BSpline) som jämnar till och bygger om tvärsnittet till BSplines:

Bsplines text 3d

Utan BSplines:

Utan BSplines

Med BSplines:

Med Bplines text3D ironcad

Via Optimize Profile så kan du få en "högre upplösning" av texten, d.v.s. fler punkter:

Optimize Profile 3d text IRONCAD

Resultat i tvärsnittet:

Sizebox alternativen är till för att ställa en storlek på texten, men värt att känna till är att storleks relationen på typsnittet behålls ej. Här kan du även styra tjocklek m.m. Vi kommer inte gå igenom de funktionerna i detta inlägg utan här får du utforska lite själv :-).

Positivt extruderad (utåt stående) feature på befintlig part

Dra ut Text3D-verktyget på en yta där du vill ha en utåt stående text som en feature, ange typsnitt, storlek andra inställningar och byt under Shapes till IntelliShape:

Intellishape 3D text

Resultat:

intellishape 3D text feature

Negativt extruderad (skärande) feature på befintlig part

Dra ut Text3D-verktyget på en yta där du vill ha en skärande text som en feature, ange typsnitt, storlek andra inställningar och byt under Shapes till H IntelliShape:

H intellishape text3d

Resultat:

Text 3D H intellishape

Ett sidospår, om du vill skapa 3D-text i en plåt är det viktigt att varje tecken är "öppet", vilket innebär att t.ex. "triangeln" i ett A inte "faller ur". Då kan du först läsa detta inlägg 20 Gratis typsnitt för laserskärning

Sedan kan du med hjälp av ovanstående instruktioner skapa en plåt med en text som är anpassad för laserskärning, ungefär så här:

Text3D Laserskärning

2D-profil

Dra ut Text3D-verktyget i scenen eller på en yta. Ange typsnitt, storlek andra inställningar och byt under Shapes till Profile:

Resultat:

2D-profil text3d

Skapa en text på en välvd yta

Skapa först din text via Text3D verktyget ovan och välj Profile som alternativ. Titta sedan på denna film där använder vi Wrap Curve kommandot för att projicera texten på ytan:

När detta steg är klart så vill vi nu skära i ytan med vår text. Då använder vi funktionen Split Faces, se denna film:

När detta steg är klart bör du ha en modell som ser ut ungefär så här:

wrap curve split face cylindrisk yta 3d text

För att nu skapa utåt stående text så går vi ned till ytnivå på en av bokstäverna, högerklickar och väljer sedan Create Thicken Shape...

Create Thicken SHape

...ställ nu tjockleken under Thickness följt av rikting av ytan vilket i detta fall blir Upwards...

...så blir resultatet så här...

...genom att då ändra åt vilket håll vi vill skapa ytan d.v.s. Upwards, Downward eller Symmetrical...

thicken faces ironcad

...så påverkar vi hur texten ska förändra sig på ytan.

thicken shape

Sedan kombinerar vi detta med en Boolsk Operation:

Så kan vi sedan få till vår text så som vi vill ha den:

Vi kan göra nästan på samma sätt i en sheet metal, se först till så att du har en text skapad med anpassning för laserskärning (se delen Negativt extruderad (skärande) feature på befintlig part högre upp i inägget). Där använder du Symmetrical under Create Thicken Shape använd sedan en Boolean>Union för att slå ihop bokstäverna till en part. Följt av Cut Sheetmetal . Du använder Cut Sheetmetal (under Sheet Metal fliken), håll ned SHIFT-tangenten markera först plåten sedan parten och tryck sedan på Cut Sheet Metal:

Cut Sheetmetal text3d

Släck eller ta sedan bort parten som innehåller texten så får du detta resultat...

...och på utbredningen:

Skapa en bågformad text

Det enda sättet att skapa en bågformad text i IRONCAD är via CAXA Draft, där man sedan exporterar ut typsnittet och importerar till en sketch (2D-Profil). Börja med att skapa en ny ritning i CAXA Draft. Det gör du exempelvis via File>New CAXA Draft

new caxa draft

Rita sedan ut en båge via Arc-kommandot

Arc CAXA DRAFT

Gå sedan till Common-fliken följt av Text>Arc-Aligned Text

arc-Aligned text caxa draft ironcad

Tryck sedan på bågen du just skapat, här får du sedan välja riktning på texten, i detta fall trycker vi på pilen som går uppåt

text båge ironcad

Välj sedan (1) startpunkt och sedan (2) slutpunkt..

start och slutpunkt arc caxa draft

Här skriver du sedan din text och gör de inställningar som du behöver som exempelvis Offset vilket är avståndet från bågen. Här får du experimentera lite själv, vi kör standard inställningarna följt av Ok...

Arc Aligned Text CAXA DRAFT IRONCAD

...resultatet blir då så här:

arc text ironcad

Gör en boxmarkering över hela texten, och skriv sedan Explode på tangentbordet, följt av Enter...

Explode CAXA DRAFT

Spara sedan ned filen. Gå nu till 3D-scenen, gå sedan in i Sketch-fliken och tryck på 2D Shape (du kan behöva trycka på en punkt i scenen bara för att sketchen skall placeras ut)...

2D Shape IRONCAD

...följt av högerklick på tvärsnittet och välj Import...

import sketch

Leta nu reda på filen du har skapat, markera filen och tryck sedan öppna, tryck sedan OK på den ruta som visas med lager, sedan borde du ha fått in texten till tvärsnittet...

import sketch

Markera sedan bågen, följt av högerklick och Delete...

Verkställ nu kommandot genom att trycka på Finish...

Finish ironcad sketch

Markera nu profilen och högerklicka på den och välj Create>Extrude...

extrude sketch ironcad

Här har du nu möjlighet att kunna styra hur du vill att texten skall extruderas, som en egen part, som en feature, lägga till eller ta bort material etc. I denna demo ändrar vi endast distansen till 5 mm (d.v.s. tjockleken) följt av Ok...

extrude ironcad sketch

...resultat:

extrude 3D text

Hoppas du hade nytta av detta inlägg, som blev ganska långt!  Hör gärna av er vid frågor eller om du saknar något i inlägget.

>