Tröghetsmoment (Moment of Inertia)

Tröghetsmoment (Moment of Inertia)
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2020-10-27

5 min read
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2020-10-27

5 min read

Det är möjligt att hitta tröghetsmomentet för vilket tvärsnitt som helst genom att använda sektionsverktyget i IRONCAD.

Välj den part som du vill beräkna och välj sedan sektionsverktyget (Section Part/Assembly under fliken Tools). Med verktyget igång markerar du sedan funktionen Define Section Tool. Välj sedan ytan, kanten eller punkten där du vill sektionera och se till att du väljer rätt orientering på sektionen för att få fram det tvärsnitt du vill ha. När du är nöjd med resultatet trycker du på den gröna bocken för att avsluta kommandot.

Leta fram snittet (Section Tool) i historieträdet och högerklicka på den. Välj sedan alternativet Create Section Geometry.

Markera profilen som genererats från kommandot och gå till funktionen Analysis under samma Tools-flik i verktygsfältet. Välj fliken för tröghetsmoment (Moment of Inertia). Beräkna genom att trycka på knappen Calculate. En dialogruta visas om du vill behandla ytmodellen med en ytmassa, tryck då No.

Vi har också en snabb videoguide som också visar processen. Kolla in det nedan:

>