Hantering av speglade parter

Hantering av speglade parter
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2021-09-01

5 min read
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2021-09-01

5 min read

I IRONCAD kan vi enkelt spegla ett objekt med TriBall, men hur vet man egentligen om en part är speglad och hur visas det i historieträdet? Går det att ta bort speglingen som egenskap?

Se att ett objekt är speglat

En part som speglas "kring sig själv" med TriBall... (eller genom att kopieras/länkas)

...kommer att visas med en annan ("gröngul") textfärg och en extra "speglingsikon" i trädstrukturen:

Just detta är något som vi också skrivit om i ett tidigare inlägg som även innehåller en kort video om hur man tar fram symbolen i trädet för speglade parter eller sammanställningar. Men vi tar det ändå här igen:

Klicka på Filter- ikonen i högra hörnet på historieträdet:

Välj att visa Mirror Part or Assembly-filtret.

Detta gör alltså att objekt i trädet som är speglade får en annan textfärg och en extra ikon bredvid sig i trädstrukturen, se Part1 på bilden nedan:

OBS! Kom ihåg att själva speglingen i ett CAD-system endast är en funktion av en position/orientering i XYZ-rymden och inte nödvändigtvis innebär att den har en relation till ett annat objekt. Om man jämför detta med saker i vår vardag, där spegling innebär "speglad i relation med något annat", så fungerar det alltså annorlunda här!

I IRONCAD 2022 så kommer dessutom en ny inställning för Part Number och Description där detta går att ställa olika för objekt som är speglade. På så vis kan man ha olika artikelnummer för länkade modeller där den ena är speglad.

Ta bort spegling

För att ta bort "speglingsfunktionen" på ett objekt i 3D-scenen behöver man alltså ändra på dess "funktion av orienteringen i rymden". Tänk på att detta kan vara ett stort ingrepp om modellen inte är spegelsymmetrisk!

Markera objektet och aktivera TriBall.

Högerklicka sedan i bakgrunden och välj Orient TriBall to Global (Eliminate Mirroring):

Tänk på att "ta bort spegling" innebär att objektet kommer att ändra sin form, om det inte är t.ex. en spegelsymmetrisk plåt. Man kan behöva justera position på features till motsatt sida osv. och då fungerar ju TriBall lika bra som annars!

>