Jag kommer inte åt mina kataloger längre hur får jag fram dem igen?

Jag kommer inte åt mina kataloger längre hur får jag fram dem igen?
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2023-02-03

5 min read
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2023-02-03

5 min read

En återkommande fråga till oss på supporten är att man har råkat stänga sina kataloger, ibland hela katalogutforskaren - Catalog Browser (där du har block, cylindrar, IC Mechanical, Sheet Metal m.m.) i bland en enstaka katalog och i bland ALLA kataloger förutom katalogutforskaren. Hur gör jag då för att öppna katalogerna igen? Det beror lite på vad det är som har hänt men nedan listar vi några olika scenarion. Skulle inget av alternativen fungera för dig, se till att läsa hela inlägget så får du veta hur du nollställer programmet till standardutförande. I slutet av artikeln länkar vi vidare till några andra nyttiga inlägg gällande kataloger.

Jag har råkat stänga katalogutforskaren (Catalog Browser)

 • Leta reda på ett ledigt fält bland verktygsfälten ( i detta fall är vi under Feature- fliken)
 • Högerklicka på det lediga utrymmet enligt bild och högerklicka
 • Välj sedan på Catalog Browser
 • Då skall katalogutforskaren komma fram

TIPS! Detta fungerar även i 2D-ritningsmiljön (ICD)

Catalog Browser

Jag ser katalogutforskaren men alla katalogerna är borta och min utforskare är tom

Detta är mest troligt att stöta på om man öppnat en grupp/mapp i Starter-katalogen och inte vet hur man kommer tillbaka. Förmodligen har du använt Close- knappen vid katalogutforskaren och tryckt Close på samtliga kataloger.
Om detta är fallet så skall du använda Back- knappen i framtiden.
Den är placerad i botten av katalogutforskaren för att komma tillbaka till grundkatalogen när du har varit inne i en mapp:

back catalog browser

Så här kan det se ut om du råkat ut för detta fel:

Gör så här för att rätta till detta fel:

 • Gå till Common- fliken
 • Tryck på Catalog Sets
 • Markera Default Scene
 • Tryck sedan på Open
 • Titta sedan i katalogutforskaren så kommer katalogerna vara öppna igen

Jag har råkat stänga en eller flera kataloger

Om du har råkat stänga en enstaka eller några olika kataloger men inte hela katalogutforskaren (d.v.s. du ser fortfarande andra kataloger) så gör du på följande sätt.

 • Klicka på Open vid katalogutforskaren
 • Bläddra sedan till dit du har dina kataloger alternativt gå till standardsökvägen för katalogerna som är: C:\Program Files\IronCAD\2023\AppData\en-us\Catalogs\Scene
 • Rulla sedan ned i listan och markera den eller dem (håll ned CTRL på tangentbordet för att markera flera samtidigt) tryck sedan på Open

TIPS! Om det gäller 2D-ritningen (ICD) så väljer du denna sökväg istället för kataloger:

C:\Program Files\IronCAD\2023\AppData\en-us\Catalogs\Drawing

enstaka kataloger

Jag ser några få kataloger men långt i från alla. Hur kommer jag åt standardupplägget med kataloger?

 • Gå till Common- fliken
 • Tryck på Catalog Sets
 • Markera Default Scene
 • Tryck sedan på Open
 • Titta sedan i katalogutforskaren så kommer katalogerna vara öppna igen

TIPS! Om det gäller 2D-ritningen (ICD) så väljer du Default Drawing istället

catalog sets

Jag kommer inte längre åt IC Mechanical katalogerna längre (skruvar, muttrar, balkar, face to DXF m.m.)

 • Gå till Common- fliken
 • Tryck på Catalog Sets
 • Markera ICMech Catalogs
 • Tryck sedan på Open
 • Titta sedan i katalogutforskaren så kommer katalogerna vara öppna igen

ic mech catalogs

Alternativt sätt att öppna IC Mechanical katalogerna

Så här gör du för att öppna dina IC Mechanical kataloger.

 • Klicka på Open vid katalogutforskaren
 • Bläddra sedan till: C:\Program Files\IronCAD\IronCAD Mechanical\Catalogs
 • Följt av Open

TIPS! Katalogen ICM Add-on innehåller samtliga funktioner i ICM samlade i en katalog och indelade i mappar. Perfekt om du inte vill ha massa separata kataloger.

IC mech

Jag har provat allting ovan men det fungerar fortfarande inte

Från 2023 och framåt

Om du provat några olika steg ovan men du fortfarande har bekymmer så kan du nollställa gränssnittet.

 • Leta reda på ett ledigt fält bland verktygsfälten ( i detta fall är vi under Feature- fliken)
 • Högerklicka på det lediga utrymmet enligt bild och högerklicka
 • Välj sedan på Reset UI
 • Tryck sedan Ok på rutan som visas om att IRONCAD behöver avslutas
 • Efter gränssnittet har blivit nollställt så väljer du samma steg ovan igen.

högerklicka reset ui ironcad

Från 2022 och bakåt

Genom att ta bort en viss uppsättning XML-filer kan man återställa gränssnittet (ikoner, menyer) i IRONCAD.

Gör så här:

Stäng IRONCAD.

Starta Windows Utforskaren (filutforskaren).

Utforskaren öppnas snabbast via Start-menyn eller via kortkommandot [Win] [E].

Markera adressfältet längst upp till vänster och ta bort all information. Skriv sedan %appdata%.

Adressfältet i Utforskaren fungerar på ett
liknande sätt som i din webbläsare.

Detta öppnar en mapp där olika mappar och filer kopplade till just din unika Windows-inloggning finns. Leta dig vidare genom mapparna IronCAD, IRONCAD, "versionsnummer", en-us och slutligen mappen Customization.

Version 24.0 motsvarar 2022
Version 23.0 motsvarar 2021
Version 22.0 motsvarar 2020
osv...

Markera alla XML-filer och ta bort dem. IRONCAD kommer nu att återställas till "original-läget" nästa gång det startas och filerna dyker upp i samma mapp igen nästa gång IRONCAD stängs.

Starta sedan upp IRONCAD igen.

Tips: Om man vet att XML-filerna fungerar som man vill och har tänkt sig, kan man med fördel t.ex. zippa ner dem för att enkelt kunna återställa till ett visst givet läge vid behov.

Tips på andra inlägg gällande kataloger

Öppna fler kataloger i IRONCAD

Med den kompletta installationsfilen för IronCAD DCS som kommer från Solidmakarna, ingår ett flertal extra och mycket användbara kataloger, utöver de som öppnas som standard. Läs detta inlägg för att ta del av dessa:

Öppna fler kataloger i IRONCAD

PROCatalogSet - hantera dina kataloger smidigt

Läs detta inlägg för att hantera dina kataloger på ett smidigare sätt:

PROCatalogSet - hantera dina kataloger smidigt

>