Punkt eller kommabaserad plåttabell

Punkt eller kommabaserad plåttabell
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2023-01-12

5 min read
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2023-01-12

5 min read

När du konstruerar plåtar i IRONCAD så läses alla plåttjocklekar in från en textfil (plåttabellen). Den plåttabell som följer med vår metriskt anpassade installationsfil för IronCAD DCS är uppbyggd med komma som decimalavskiljare. Det är vanligast att använda komma som decimalavskiljare på svenska utgåvan av Windows. I vissa fall så kan decimalavskiljaren ändras till punkt i och med en installation av en annan mjukvara som "behöver" använda punkt som decimalavskiljare. Om decimalavskiljaren har ändrats och du startar upp IRONCAD så ser du detta felmeddelande: "There was an error reading the tooltbl.txt file, at or near line:"

There was an error reading the tooltbl.txt file

Så vad gör vi då när vi får detta fel? Första alternativet är att ändra tillbaka decimalavskiljaren till komma. Alternativ nummer två om du behöver/vill använda punkt som decimalavskiljare i Windows så behöver du ändra plåttabellen till punktbaserad. Välj ett av följande alternativ nedan för att rätta till detta:

Alternativ 1 - Ändra decimalavskiljaren till komma

Följ denna länk för att ändra decimalavskiljaren till komma:

https://www.solidmakarna.se/supportblogg/byta-decimaltecken-komma-eller-punkt-i-windows

Alternativ 2 - Ändra plåttabellen till punktbaserad

Ladda ned och packa upp våra anpassade plåttabeller från denna länk:

Ladda ned plåttabeller

Kopiera nu båda plåttabellerna Stocktbl.txt och Tooltbl.txt

Ta bort de två befintliga filerna och klistra in de nya filerna här:

C:\Users\*DIN ANVÄNDARE*\AppData\Local\IronCAD\IRONCAD\*VERSION*\en-us\SheetMetal

(Snabbåtkomst till sökväg: %localappdata%\IronCAD\IRONCAD\*VERSION*\en-us\SheetMetal)

Gå sedan till denna sökväg och klistra in och ersätt de två filerna här med:

C:\Program Files\IronCAD\*VERSION*\AppData\en-us\SheetMetal

X