Punkt eller kommabaserad plåttabell

Punkt eller kommabaserad plåttabell
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2023-01-12

5 min read
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2023-01-12

5 min read

När du konstruerar plåtar i IRONCAD så läses flera egenskaper (t.ex. plåttjocklek, innerradie och k-faktor) in från en textfil ("plåttabellen") som hanteras under Options, Sheet Metal, Stock. Läs mer här om var du hittar plåttabellen.

Den plåttabell som följer med Solidmakarnas metriskt anpassade installationsfil för IronCAD DCS är uppbyggd med ett kommatecken ( , ) som decimaltecken. Det är vanligast att använda komma som decimaltecken på den svenska utgåvan av Windows.

Det finns tillfällen då systemets decimaltecken ändras till en punkt ( . ), t.ex. när man startar vissa CAD-system som AutoCAD. Om decimaltecknet i Windows har ändrats och du startar upp IRONCAD så kommer du att se detta felmeddelande: "There was an error reading the tooltbl.txt file, at or near line: n" (där n är raden i textfilen)

There was an error reading the tooltbl.txt file

Vad gör man då åt detta fel?

  • Alternativ ett är att ändra tillbaks decimaltecken i Windows till ett komma igen.
  • Som alternativ två, om du behöver eller vill använda punkt som decimaltecken i Windows, så behöver du istället ändra plåttabellen i IRONCAD till att vara "punktbaserad".

Välj ett av följande alternativ nedan för att ordna detta:

Alternativ 1 - Ändra decimaltecken i Windows till ett komma ( , )

Följ denna länk för att ändra decimaltecknet i Windows till ett komma:

https://www.solidmakarna.se/supportblogg/byta-decimaltecken-komma-eller-punkt-i-windows

Alternativ 2 - Ändra plåttabellen till att vara punktbaserad ( . )

Hämta ned och packa upp denna ZIP-fil för att använda en punktbaserad plåttabell:

Punktbaserade plåttabeller för IRONCAD

Kopiera de båda plåttabellerna Stocktbl.txt och Tooltbl.txt

Ta bort de två befintliga filerna och klistra in de nya filerna i den här mappen:

C:\Users\*DIN ANVÄNDARE*\AppData\Local\IronCAD\IRONCAD\*VERSION*\en-us\SheetMetal

(Snabbåtkomst till samma sökväg: %localappdata%\IronCAD\IRONCAD\*VERSION*\en-us\SheetMetal)

Gå sedan till denna sökväg och klistra in och ersätt de två filerna här med:

C:\Program Files\IronCAD\*VERSION*\AppData\en-us\SheetMetal

OBS! Byt ut *VERSION* till rätt versionsnummer.

Återställa till kommabaserade plåttabeller

Hämta ned och packa upp denna ZIP-fil för att använda en kommabaserad plåttabell.

Kommabaserade plåttabeller för IRONCAD

Varför två olika mappar?

När IRONCAD installeras läggs alla filer under \Program-mappen. Vid den första uppstarten kopieras ett stort antal filer till de användarunika mapparna %localappdata%\ironcad samt %appdata%\ironcad och det är från dessa mappar som IRONCAD läser in mallar, plåttabeller och andra egenskaper vid varje uppstart.

>