Skillnaden mellan Shape feature och Modification feature

Skillnaden mellan Shape feature och Modification feature
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2023-11-08

5 min read
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2023-11-08

5 min read

Vad betyder Shape feature och Modification feature? Vad är skillnaden mellan de två och varför är det bra att veta?

IRONCAD är ett på många sätt unikt och mångsidigt CAD-system där användaren väldigt ofta själv kan välja vilket arbetssätt som passar bäst för just det som behöver göras. T.o.m. en så genomgående grundlig funktion som att skapa en ny extruderad form kan utföras på massor av olika sätt!

Man kan tycka att det borde räcka med en eller några få sätt att skapa en ny feature på, men när man över tid suttit med diverse olika modeller och projekt och det dessutom finns massor av olika typer av användare i massor av olika branscher, då kanske man lättare förstår varför det på flera håll har tillkommit fler och fler sätt att göra i stort sett samma sak.

En annan unik detalj med IRONCAD är den "flexibla metodiken", en kanske något oortodox blandning av (icke- parametriska) Feature- och historiebaserad men ändå "direkt-editeringsbar" struktur som 3D-modellerna av typen Innovative Part är uppbyggda med. Ännu har inget annat 3D CAD-system löst detta lika sömlöst och smidigt som i IRONCAD.

Shape feature

En Shape feature byggs upp från ett eller flera sketch-plan för att skapa en av de fyra "grundgeometrierna" Extrude, Spin, Sweep och Loft som går att skapa med i princip alla typer av 3D-modellerare (CAD-, CAM-system, 3D-print etc). En part kan bestå av en eller flera Shape features.

Extrude (grön), Spin (orange), Sweep (lila) och Loft (blå)

Se några instruktiva filmer på IronCAD Academy (engelsk-språkiga):

IronCAD Academy om Extrude Shape feature: https://ironcad.academy/tutorial/extrude

IronCAD Academy om Spin Shape feature: https://ironcad.academy/tutorial/spin

IronCAD Academy om Sweep Shape feature: https://ironcad.academy/tutorial/sweep

IronCAD Academy om Loft Shape feature: https://ironcad.academy/tutorial/loft

IntelliShape?

En Shape feature kallas även för IntelliShape® i IRONCAD. Anledningen är flera, det är dels väldigt enkelt att ändra storleken på en symmetrisk Shape feature om man lägger till de olikfärgade runda Sizebox-handtagen, men framförallt är det möjligheten att lägga till ytterligare former som radier, faser, släppvinklar och andra funktioner (även kallat Surface Reshaping Properties) inom samma Shape feature som har gett upphov till just IntelliShape, som för övrigt även är en av IronCAD LLC patenterad teknik inom CAD-branschen.

Modification feature

När det finns en solid 3D-geometri som skapats av t.ex. en Shape feature kan man modifiera dess form med en feature av typen Blend, Chamfer, Draft, Shell eller Trim. Dessa måste vara associativa (knutna) med en eller flera av de ytor/kanter/punkter (face/edge/vertex) som bygger 3D-geometrin i fråga. De kan självklart även läggas till på en importerad geometri som "enbart" består av BRep-data (Boundary Representation-data). En part kan aldrig bestå enbart av en Modification feature.

En Shape feature (Extrude) med fyra Modification features i form av en Blend, Chamfer, Draft samt en Shell feature.

Se några instruktiva filmer på IronCAD Academy (engelsk-språkiga)

IronCAD Academy om Blend Modification feature: https://ironcad.academy/tutorial/blend

IronCAD Academy om Chamfer Modification feature: https://ironcad.academy/tutorial/chamfer

IronCAD Academy om Draft Modification feature: https://ironcad.academy/tutorial/draft-faces

IronCAD Academy om Shell Modification feature: https://ironcad.academy/tutorial/shell-part

IronCAD Academy om Trim Modification feature: https://ironcad.academy/tutorial/trim

 

Att kopiera en feature med TriBall

Det kan vara bra att veta att det inte går att flytta eller kopiera en Modification feature med TriBall. TriBall fungerar enbart tillsammans med Shape features. Anledningen är i stort sett samma som hur de byggs upp. Det man kopierar eller flyttar med TriBall måste kunna "stå på sina egna ben" och resultatet när man kopierar eller länkar med TriBall kommer aldrig att bli associativt till något annat, på gott och ont.

Om man t.ex. markerar en eller flera extruderingar så går det att tända TriBall, men så fort en Blend eller Chamfer också läggs till i den aktiva markeringen så kan man inte längre aktivera TriBall. Det beror på att den nya Blend eller Chamfer som ”skulle skapas” samtidigt först måste associeras ("knytas") till ett ID-nummer av en kant eller yta, men den kanten/ytan existerar ju inte ännu.

TriBall inte går att välja när t.ex. en Blend feature är markerad. OBS! Bilden är avskalad på andra funktioner under Ribbon-fliken.

Därför måste man i efterhand antingen skapa en ny Blend eller redigera en befintlig Blend och lägga till de nya kanterna som har skapats. Tänk då på ordningen i historieträdet, där IRONCAD automatiskt kan flytta en befintlig Blend sist i trädstrukturen om det är nödvändigt. Om man har stängt av denna automatik som kallas för "Part Reordering" så måste man själv först i historieträdet "manuellt dra ned" sin Modification feature efter den/de nya Shape features som lagts till sist under parten.

Transform features

Eftersom TriBall inte skapar några features som har associationer till kanter/ytor är det bra att känna till att det finns alternativa verktyg till TriBall när det kommer till att skapa länkade mönster av features eller om man vill spegla en eller flera features, som dessutom skapar en associativ koppling mellan originalet och kopian.

Verktygen för dessa är Pattern feature, Mirror feature och Scale Body och visas i gruppen Transform under Ribbon-fliken Feature. Mer om dessa längre ned.

"Parent-Child"

Dessa features bygger på en princip som på klassiskt CAD-språk brukar kallas för ett "Parent-Child"-förhållande (uttrycket ”Master-Slave” förekommer också). Nackdelen med denna princip är dels att det inte finns någon möjlighet att ändra formen på individuella ”Children-features”, man kan enbart ändra på dess ”Parent-feature”, och de kan endast "finnas till" så länge som dess ”Parent-feature” också finns. Om den tas bort eller av någon anledning slutar att fungera så blir följden att även dess ”Children-features” slutar att fungera.

Hålet till höger är en "Child" under hålet till vänster och kan därför inte ändras individuellt. Alla ändringar måste ske i det vänstra hålet, som därför också agerar "Parent". Om hålet till vänster tas bort så kommer därför båda hålen att försvinna!

TriBall använder ej principen "Parent-Child"

Viktigt att notera är att det aldrig skulle hända att features som skapas genom TriBall skulle försvinna av samma orsak, eftersom det aldrig skapas något sådant "Parent-Child"-förhållande. Nya features som har kopierats eller länkats via TriBall kan heller aldrig vara associativa till några andra features. Länkade features via TriBall är så klart associativa till varandra i form, men de är aldrig (kan inte bli) associativa i position till en annan kant eller yta.

Hål nummer två i trädet (ej markerad H Cylinder) har skapats genom att en ny länkad kopia av hål nummer ett (markerad H Cylinder) har speglats med TriBall, enligt funktionen som visas på bilden. Men om hål nummer ett ("originalet") försvinner så kommer det andra hålet fortfarande att finnas kvar!

Positionen för en Shape feature kontrolleras istället främst av dess Ankarpunkts position i XYZ-rymden (Ankarpunkten kan dock även associeras med en yta genom en inställning, en sorts ”light constraint”). En annan viktig skillnad är att "man kan" ändra på vilken som helst av de länkade kopior som skapats med TriBall, eftersom det inte finns något "Parent-Child"-förhållande. De är snarare i ett sorts "Equal-Twins-förhållande".

Mer om olika Transform features

Pattern Feature

Med Pattern feature kan man bl.a. skapa linjära, cirkulära, kant- eller punktstyrda mönster med features som följer utvalda punkter, en kantlinje eller en axel att rotera kring. Om punkterna, kanten eller axeln ändrar position eller form kommer även mönstret att tvingas anpassa sig (associativt) efter den ändringen och "följa med". Det går inte att skapa en liknande funktion med TriBall Pattern.

IronCAD Academy om Pattern feature: https://ironcad.academy/tutorial/pattern-feature

Mirror Feature

Med Mirror feature skapar man en speglad geometriskt länkad kopia kring en kant eller axel som på ett liknande sätt som en Pattern feature är associativ till det man valt ut. Om kanten eller axeln flyttas eller på annat sätt förändras tvingas den speglade kopian att anpassa sig med förändringen. Det går att spegla features även med TriBall Mirror, men skillnaden är att de speglade kopiorna med TriBall inte kan få samma typ av associativitet till andra geometrier.

IronCAD Academy om Mirror feature: https://ironcad.academy/tutorial/mirror-feature

Scale Body

Med Scale Body kan man skala upp eller ned utvalda parter, eller en Body i en Structured Part, med en viss skalningsfaktor. Om features i parten ändrar sin form kommer skalningseffekten att justera slutresultatet. Att ändra skala på en form kan även utföras med Sizebox-handtagen på en feature, det går t.o.m. att ta fram Sizebox-handtagen på en part eller en assembly och på så vis ändra skala även på dem!

IronCAD Academy om Scale Body: https://ironcad.academy/tutorial/scale-body

>